Știri

Declarație specială a Consiliului Public al Moldovei

31 octombrie 2023, mun. Chișinău, Republica Moldova

Consiliul Public al Moldovei condamnă categoric intensificarea manifestărilor de rusofobie în Republica Moldova, care a fost observată recent și se manifestă în restricțiile de comunicare a cetățenilor republicii în limba rusă și în persecutarea mass-mediei rusești. În situația în care sute de mii de locuitori ai republicii, inclusiv populația Găgăuziei și Transnistriei, comunică în principal în limba rusă, astfel de restricții din partea structurilor statale reprezintă o încălcare directă a drepturilor omului și discriminare.
Considerăm astfel de acțiuni inadmisibile și incompatibile cu politica pro-europeană declarată de autoritățile Republicii Moldova și valorile democratice.
Moldova este tradițional multinațională și multilingvă. Aici, de secole, alături de moldoveni trăiesc reprezentanți ai altor națiuni. Printre cele mai mari grupuri etnice, care reprezintă o treime din populația țării, se numără ucrainenii, rușii, găgăuzii, bulgarii, evreii și alții. Reprezentanții diferitelor naționalități, inclusiv moldovenii autohtoni, folosesc activ limba rusă ca mijloc de comunicare interetnică.
Datele statistice arată că o treime din locuitorii Moldovei, adică un milion de oameni, vorbesc constant în rusă, iar peste două milioane de locuitori pot comunica liber în această limbă. Poziția specială a limbii ruse și utilizarea sa largă de către populație au fost adesea remarcate de experți străini. Ei recunosc că, din motive istorice, aproape toți locuitorii republicii vorbesc limba rusă. Acum, limba rusă este practic eliminată din sfera oficială, informația vizuală, utilizarea în instanțele judecătorești și de aplicare a legii. Certificatelor de identitate nu mai sunt completate în limba rusă, și nu se mai menționează prenumele posesorului în acestea. În noul Cod al Educației, limba rusă nu este menționată ca limbă de predare. De mulți ani continuă campania de a priva limba rusă de statutul de limbă de comunicare interetnică.
În ultima perioadă, societatea civilă din Republica Moldova a observat o creștere semnificativă a presiunii structurilor de putere asupra limbii ruse. În special, aceasta se manifestă printr-o campanie fără precedent îndreptată împotriva închiderii mass-mediei rusești.
Doar în ultimul an, accesul la difuzare a fost închis și activitatea a peste 30 de canale de televiziune și resurse online a fost limitată. Se observă discriminarea candidaților vorbitori de rusă care participă la alegerile locale, care urmează să aibă loc în republică pe 5 noiembrie 2023.
A ajuns într-atât încât virusul rusofobiei afectează nu numai politicienii, dar și oamenii de știință. La sfârșitul lunii septembrie, la aeroportul din Moldova, fără a se oferi o explicație, au fost reținuți 18 experți filologi din Kazahstan, Uzbekistan, Rusia, Belarus și Tadjikistan. Oamenii de știință au fost invitați la o conferință internațională despre limba rusă, dar în schimb au petrecut câteva zile sub supravegherea poliției în clădirea aeroportului.
Faptul acțiunilor agresive ale structurilor de stat moldovenești împotriva limbii ruse contravine normelor de drept internațional și național care reglementează drepturile omului la informație și libertatea de exprimare.
În 2023 se împlinesc 75 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Atragem atenția asupra faptului că dreptul persoanei de a comunica în limba sa maternă (în acest caz, în rusă) este stipulat, în special, în articolul 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, care stipulează: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniilor și la exprimarea liberă a acestora. Acest drept include libertatea de a susține opinii fără interferențe și de a căuta, primi și răspândi informații și idei prin orice mijloace și fără considerare pentru granițe".
Articolul 10 al Convenției Europene privind Drepturile Omului și Libertățile Fundamentale, care garantează dreptul la libertatea de exprimare, prevede, de asemenea, dreptul de a primi și difuza informații fără interferențe din partea autorităților publice și fără considerație pentru granițele naționale.
Subliniem că Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale (articolul 10) stipulează că "în cadrul sistemelor lor juridice, statele asigură că persoanele care aparțin minorităților naționale nu sunt discriminate în ceea ce privește accesul la mijloacele de informare".
Acțiunile autorităților moldovenești împotriva limbii ruse și a mass-mediei de limbă rusă încalcă, de asemenea, dreptul constituțional direct al cetățenilor RM. În special, este vorba despre Articolul 13 din Constituția RM, care stipulează că "statul recunoaște și protejează dreptul de a păstra, dezvolta și funcționa limba rusă și alte limbi utilizate pe teritoriul țării" și Articolul 34, care precizează că drepturile rezidenților țării la accesul la orice informație care se referă la afacerile publice nu pot fi restrânse.
În considerarea celor menționate mai sus, Consiliul Public al Moldovei, care reprezintă interesele a peste 50 de asociații etnoculturale și civice din țară, solicităm ca structurile de stat ale Moldovei să oprească imediat toate manifestările de rusofobie, persecuția mass-mediei în limba rusă în Moldova și să restabilească statutul constituțional al limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică.
Ne adresăm organizațiilor internaționale de apărare a drepturilor omului, cerând să ia în considerare încălcarea flagrantă și discriminarea drepturilor populației vorbitoare de limba rusă din republică din partea structurilor de stat ale Moldovei și să aibă un impact direct asupra corectării situației antidemocratice care s-a format.

Declarația a fost adoptată de Comitetul Executiv al Consiliului Public al Moldovei.

Notă:
Consiliul Public al Moldovei (www.npm.md) a fost fondat în republică la 11 noiembrie 2020. Consiliul este format din lideri și experți din peste 50 de organizații publice și etnoculturale autorizate din Moldova, experți în economie, educație, drept, relații internaționale, drepturile omului, tineri lideri, reprezentanți ai clerului și mass-media.

Activitatea Consiliului este axată pe discutarea și elaborarea unei poziții publice asupra celor mai semnificative probleme ale dezvoltării statului în domeniile științei, culturii, educației, apărării drepturilor omului, consolidării suveranității, integrității teritoriale și, de asemenea, dezvoltării morale și spirituale a poporului moldovenesc multinațional.
Made on
Tilda